Giỏ hàng

Thực tập sinh

Thực tập sinh vận hành máy phay tiện tháng 03/2022
Thực tập sinh xây dựng - làm vườn tháng 03/2022
Thực tập sinh phá dỡ công trình tháng 03/2022
Thực tập sinh thu mua, tháo dỡ, đóng gói tháng 03/2022