Giỏ hàng

Kỹ sư đi Nhật

Kỹ sư cơ khí tháng 06/2019 tại Aichi và Toyama
Kỹ sư cơ khí tháng 05/2019 tại Gunma
Kỹ sư thiết kế cơ khí tháng 03/2019 tại Yamaguchi