Giỏ hàng

Thực tập sinh

Thực tập sinh chế biến thịt tháng 06/2022
Thực tập sinh xây dựng dân dụng tháng 5/2022
Thực tập sinh làm nông nghiệp 05/2022
Thực tập sinh bảo trì đường tháng 04/2022
Thực tập sinh vận hành máy phay tiện tháng 03/2022
Thực tập sinh xây dựng - làm vườn tháng 03/2022
Thực tập sinh phá dỡ công trình tháng 03/2022
Thực tập sinh thu mua, tháo dỡ, đóng gói tháng 03/2022
1 2