Giỏ hàng

Giấy phép kinh doanh

GIẤY PHÉP 

HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI 

Do Bộ Lao Động - thương binh và xã hội cấp

* Giấy phép được dịch sang tiếng Nhật:

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN


GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐĂNG KÝ KINH DOANH DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC

QUYẾT ĐỊNH 

Về cho phép thành lập Trung tâm Nhật ngữ Thành Tâm