Giỏ hàng

Kỹ sư đi Nhật

Kỹ sư xây dựng tháng 07/2022 tại Tochigi
Kỹ sư cầu đường tháng 02/2020 tại Nhật
Kỹ sư xây dựng tháng 02/2020 tại Tokyo
Kỹ sư xây dựng tháng 12/2019 tại Nhật Bản
Kỹ sư xây dựng tháng 11/2019 tại Hiroshima và Okayama
Kỹ sư cơ khí tháng 11/2019 tại Tokai
Kỹ sư xây dựng tháng 10/2019 tại Tokyo
Kỹ sư xây dựng tháng 08/2019 tại Kobe
1 2 3