Giỏ hàng

Kỹ sư đi Nhật

Kỹ sư xây dựng tháng 08/2019 tại Kobe
Kỹ sư cơ khí tháng 05/2019 tại Gunma
Kỹ sư thiết kế máy tháng 05/2019 tại Yamanashi
Kỹ sư thủy sản tháng 04/2019 tại Ishikawa
Kỹ sư thiết kế cơ khí tháng 03/2019 tại Yamaguchi
Kỹ sư công nghệ thông tin tháng 03/2019 tại Gunma
Kỹ sư xây dựng tháng 03/2019 tại Ishikawa
Kỹ sư điện tháng 02/2019 tại Yamanashi
1 2