Giỏ hàng

Kỹ sư đi Nhật

Kỹ sư cơ khí tháng 11/2019 tại Tokai
Kỹ sư xây dựng tháng 10/2019 tại Tokyo
Kỹ sư cơ khí tháng 06/2019 tại Aichi và Toyama
Kỹ sư thiết kế máy tháng 05/2019 tại Yamanashi
Kỹ sư thiết kế cơ khí tháng 03/2019 tại Yamaguchi
Kỹ sư xây dựng tháng 03/2019 tại Ishikawa
Kỹ sư xây dựng tháng 3 tại Osaka