Giỏ hàng

Đào tạo Nhật ngữ

Đại diện giáo viên trường Hokkaido Japanese Language School đến giao lưu với trung tâm Nhật ngữ Seishin
Khai giảng lớp Nhật ngữ khóa tháng 10/2019