Giỏ hàng

Thực tập sinh

Thực tập sinh xây dựng tổng hợp tháng 07/2022
Thực tập sinh sản xuất kim loại tháng 06/2022
Thực tập sinh điện tử tháng 06/2022
Thực tập sinh nhà hàng - khách sạn tháng 06/2022
Thực tập sinh làm dệt sợi tháng 06/2022