Giỏ hàng

Kỹ sư đi Nhật

Kỹ sư xây dựng tháng 12/2019 tại Nhật Bản
Kỹ sư xây dựng tháng 11/2019 tại Hiroshima và Okayama
Kỹ sư cơ khí tháng 11/2019 tại Tokai
Kỹ sư xây dựng tháng 10/2019 tại Tokyo