Giỏ hàng

Thực tập sinh

Thực tập sinh sản xuất kim loại tháng 02/2020
Thực tập sinh điện tử tháng 01/2020
Thực tập sinh nhà hàng - khách sạn tháng 01/2020
Thực tập sinh xây dựng dân dụng tháng 9/2019
Thực tập sinh làm buồng phòng khách sạn tháng 09/2019