Giỏ hàng

Thực tập sinh

Thực tập sinh làm dệt sợi tháng 09/2019
Thực tập sinh xây dựng dân dụng tháng 9/2019
Thực tập sinh làm buồng phòng khách sạn tháng 09/2019
Thực tập sinh làm nông nghiệp 08/2019
Thực tập sinh làm bánh mì tháng 08/2019
Thực tập sinh chế biến thức ăn tháng 08/2019
Thực tập sinh bảo trì đường tháng 06/2019
Thực tập sinh vận hành máy phay tiện tháng 06/2019
1 2 3