Giỏ hàng

Thực tập sinh

Thực tập sinh sản xuất kim loại tháng 02/2020
Thực tập sinh điện tử tháng 01/2020
Thực tập sinh nhà hàng - khách sạn tháng 01/2020
Thực tập sinh làm dệt sợi tháng 09/2019