Giỏ hàng

Thực tập sinh

Thực tập sinh xây dựng dân dụng tháng 04/2019
Thực tập sinh gia công cơ khí tháng 03/2019