Giỏ hàng

Đơn hàng đi Nhật

Đội ngũ nhân lực công ty Seishin

Ông Lê Trần Tuấn

Ông Lê Trần Tuấn

Ban giám đốc

"Toàn tâm toàn ý cho ứng viên, đồng hành cùng họ đến tương lai tốt đẹp là phương châm phát triển bền vững của Seishin."

Chị Nguyễn Thị Liên

Chị Nguyễn Thị Liên

Trưởng bộ phận đào tạo

"Mỗi khi đứng lớp, chúng tôi luôn xem học sinh của mình là con em trong nhà nên phải thật sự tận tâm để mang lại hiệu quả cao nhất."