Giỏ hàng

Thực tập sinh

Thực tập sinh đóng hộp bánh kẹo tháng 02/2019
Thực tập sinh khoan giếng tháng 02/2019
Thực tập sinh lắp ráp linh kiện điện tử tháng 01/2019
1 2 3