Giỏ hàng

Thực tập sinh

Thực tập sinh làm bánh mì tháng 08/2019
Thực tập sinh chế biến thức ăn tháng 08/2019
Thực tập sinh bảo trì đường tháng 06/2019
Thực tập sinh vận hành máy phay tiện tháng 06/2019
Thực tập sinh xây dựng - làm vườn tháng 05/2019
Thực tập sinh phá dỡ công trình tháng 05/2019
Thực tập sinh thu mua, tháo dỡ, đóng gói tháng 05/2019
Thực tập sinh làm nghề cá tháng 05/2019
1 2 3