Giỏ hàng

Thực tập sinh

Thực tập sinh xây dựng - làm vườn tháng 05/2019
Thực tập sinh phá dỡ công trình tháng 05/2019
Thực tập sinh thu mua, tháo dỡ, đóng gói tháng 05/2019
Thực tập sinh làm nghề cá tháng 05/2019
Thực tập sinh xây dựng dân dụng tháng 04/2019
Thực tập sinh gia công cơ khí tháng 03/2019
Thực tập sinh lắp ráp linh kiện điện tử tháng 03/2019
Thực tập sinh chế biến thủy sản tháng 03/2019
1 2 3